Koki Yaita

Graduate Student

yaita001 (at) umn.edu

B.S. University of Yamanashi (山梨大学),  Japan